EQUIP HUMÀ

Manuel Reyes López
Alcalde de Castelldefels

Cristian Hundamal
Regidor de Cultura i Joventut

Chelo Castro
Cap de Secció de Cultura, Festes i Joventut

EQUIPAMENT I GESTIÓ D’ACTIVITATS

MKTG & COMUNICACIÓ

EQUIP TÈCNIC

Rosa Beltrán
Cap d’Unitat Intermitja de Cultura i Festes.
Responsable equipament i programació de teatre i dansa

Paco Avila
Programació de música

Meritxell Serveto
Màrqueting i Comunicació

Xavi Barrero
Cap Tècnic

PERSONAL DE SALA

SUPORT OPERATIU

Puça Espectacles, SL.
Personal de sala

Noelia Cornejo
Suport operatiu

Jordi Bernat
Suport operatiu

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS

Mª Carmen Muñoz Moya
Venda d’entrades i abonaments

Manuel Reyes Lópeza
Alcalde de Castelldefels

Cristian Hundamal
Regidor de Cultura i Joventut

Chelo Castro
Cap de Secció de Cultura, Festes i Joventut

EQUIPAMENT I GESTIÓ D’ACTIVITATS

Rosa Beltrán
Cap d’Unitat Intermitja de Cultura i Festes

Paco Avila
Programació de música

MKTG & COMUNICACIÓ

Meritxell Serveto
Màrqueting i Comunicació

EQUIP TÈCNIC

Xavi Barrero
Cap Tècnic

PERSONAL DE SALA

Puça Espectacles, SL.
Personal de sala

SUPORT OPERATIU

Noelia Cornejo
Suport operatiu

Jordi Bernat
Suport operatiu

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS

Mª Carmen Muñoz Moya
Venda d’entrades i abonaments

EL TEATRE

Inaugurat el 15 de novembre del 2009

L’equipament no només recupera un teatre per a Castelldefels sinó que ofereix espais d’assaig i formació per a les entitats, associacions i grups locals.

El Teatre Plaza té dos espais diferenciats: un espai de representació i un espai de formació i assaig.

ESPAI DE REPRESENTACIÓ

Format per la sala d’actes que acull tota l’activitat escènica que generi la ciutat i la dels espectacles que ens visitin. Aquesta sala compta amb:

  • Un pati de butaques amb capacitat per a 403 espectadors.
  • Un escenari de 132 m2 (12m d’ample per 11m de fons).
  • Quatre camerinos de 20 m2 (cada camerino) distribuïts en quatre plantes i comunicats per ascensor.
  • El vestíbul, els lavabos de públic i el magatzem de 152 m2 completen aquest espai.

ESPAI DE FORMACIÓ I ASSAIG

Espai de suport a la creació: convenis de residències amb companyies professionals de teatre i dansa, cessió de sales d’assaig pels grups de teatre amateur de la ciutat. Suport a la formació: aula-taller per l’Escola Municipal de Dansa. Format per tres sales de creació, assaig i formació per a les entitats, de 125m2, 80 m2, i de 70m2. Totes habilitades amb miralls, equips de so, i totalment insonoritzades.

Els objectius principals d’aquest projecte són oferir formació de base en l’àmbit de les arts escèniques. El que en resulta, doncs, és una aposta decidida per la creació escènica, amb l’oferta d’espais formals per a l’aprenentatge i el desenvolupament artístic dels ciutadans de Castelldefels. Les tres sales de formació i assaig reben el nom de tres grans personatges del mon de les arts escèniques: Sala Adolfo Marsillach, sala Pepe Rubianes i sala Carmen Amaya. (teatre i dansa). Tots tres tenen una característica en comú i és la seva vinculació amb Catalunya. Tant Adolfo Marsillach com Pepe Rubianes van passar per l’escenari de la sala Margarida Xirgu de Castelldefels.

Les línies bàsiques d’actuació del teatre Plaza són esdevenir un espai central en la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur. Actuar des de la pràctica dels valors de la transparència, la legalitat, la professionalitat, la qualitat del servei a la ciutadania, l’excel·lència en el desenvolupament professional, la participació de les entitats vinculades al món de la cultura, l’ús eficient dels recursos i la potenciació de la cultura catalana.