PROJECTE SOCIAL

SERVEI EDUCATIU
Campanya escolar de teatre i música

El Servei Educatiu del Teatre Plaza té com a objectiu desenvolupar el gust per les manifestacions artístiques mitjançant l’oferta d’espectacles de qualitat i afavorir la incorporació de nous espectadors teatrals de manera natural.

Amb aquest objectiu s’ofereix una programació d’espectacles de teatre i música de gran qualitat, amb material pedagògic per als alumnes, i el professorat.

ACCESSIBILITAT

Cadires de rodes: les persones amb discapacitat física que utilitzen cadira de rodes disposen d’un espai reservat exclusiu. El Teatre Plaza disposa de dues places reservades.

Altres:

  • Accés sense barreres arquitectòniques a Platea.
  • Ascensors per arribar als serveis.
  • Serveis WC adaptats.
  • Ascensors adaptats amb llenguatge Braille.
  • Zona aparcament estació minusvàlid ( 1 plaça).

APROPA CULTURA

Des del mes de setembre del 2017 el Teatre Plaza està adherit al programa Apropa Cultura, que facilita l’accés a la cultura a col·lectius de persones que més ho necessiten.

Aquest programa connecta les entitats socials de Catalunya amb els equipaments culturals adherits, que reserven per aquest programa de cultura inclusiva el 2% del seu aforament per temporada a un preu de 3€.

POLÍTICA DE PREUS SOCIALS

Fomentem una política de preus adaptada a la realitat social actual. Així, oferim un ampli ventall de possibilitats dirigides a sectors de la societat que puguin tenir menys facilitats per accedir a la cultura. Hem engegat interessants descomptes adreçats a joves (Escena 25 i menors de 25 anys, i entre 26 i 29 anys), famílies (monoparentalts i nombroses), gent gran, voluntaris per la llengua, carnet de la biblioteca, així com abonaments.