Cicle teatre amateur

És evident que el teatre i per extensió les arts escèniques tenen un paper essencial en el món de la cultura. Les línies bàsiques d’actuació del teatre Plaza són esdevenir un espai central en la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur.

Conscients que l’oferta amateur molt sovint cobreix necessitats culturals i socials que el circuit comercial no pot atendre, des de la Regidoria de Cultura, apostem per donar suport a la producció, exhibició i difusió d’espectacles creats per a grups i companyies de Teatre Amateur.

Per aquest motiu, s’ha creat un Cicle d’exhibició i intercanvis de teatre amateur, que fomenti la mobilitat dels grups i companyies, i sigui un  incentiu per les companyies teatrals amateurs que comencen a treballar i que sovint veuen com les obres que preparen no tenen un recorregut més enllà del seu municipi. Els objectius principals són:

  • Crear un circuit d’exhibició per als grups amateurs de Castelldefels.
  • Aprofitar els equipaments escènics locals i els recursos tant tècnics com humans del municipi.
  • Impulsar la creació, l’exhibició i la diversitat de gèneres artístics, sense la recerca del rendiment econòmic.