Avís legal

 1. Els drets de la propietat intel·lectual de la web teatroplaza.org , el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que contingui, són titularitat de l’Ajuntament de Castelldefels, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 1. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització de la web teatroplaza.org , que posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la web implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis que ofereix aquesta web es regirà, a més a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel fet de fer servir els esmentats serveis.
 1. S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut de la web, només i exclusivament si hi concorren les condicions següents:
  3.1. Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera.
  3.2. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyin.
 1. L’Ajuntament de Castelldefels es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que contingui la seva web, de la configuració i de la presentació i de les condicions d’accés.
 1. L’Ajuntament de Castelldefels no garanteix la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a la web o en el contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que s’esforci al màxim per evitar-les, solucionar-les o actualitzar-les.
 1. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Ajuntament de Castelldefels, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 1. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació que contingui, és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. L’Ajuntament de Castelldefels no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar de l’esmentat accés o ús de la informació. L’Ajuntament de Castelldefels no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i contingut de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.
 1. L’Ajuntament de Castelldefels no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o contingut dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
 1. Tot enllaç de tercers a aquesta web ha de ser a la seva pàgina principal o d’entrada.
 1. L’Ajuntament de Castelldefels i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre dret, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés a aquesta web. En el cas que l’usuari tingués el seu domicili fora d’Espanya, l’Ajuntament de Castelldefels i l’usuari se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre dret, als jutjats i tribunals amb jurisdicció a la ciutat de Castelldefels.
 1. Nou Reglament ODR(ONLINE DIPUTE RESOLUTION) –UNIÓ EUROPEA “Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1. del Reglament (UE) 524/2013.” La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/