El Teatre Plaza de Castelldefels està duen a terme una sèrie d’actuacions per tal d’adequar-se a la normativa vigent  en matèria d’accessibilitat.

Amb aquestes actuacions s’aconseguirà millorar i garantir que els seus diferents espais siguin el més INCLUSIUS possible per a totes les persones, i en especial per a persones amb discapacitats (PcD) motòriques, sensorials (visuals/auditives), i/o cognitives; i també persones amb mobilitat/comunicació reduïda, temporal o permanent (PMR), així com persones de talla baixa, nens i gent gran.

Les actuacions de millora de l’accessibilitat que de moment s’han implementat són les següents:

  • Baranes per a les escales d’accés al pati de butaques a partir de la filera 14.
  • Senyalística i comunicació interior al vestíbul i pati de butaques.
  • Anell magnètic a la taquilla del teatre per a persones amb discapacitat auditiva.
  • Augment del tamany i visualització de la numeració de les butaques.

Està en procés l’augment d’espais per a cadires de rodes, passant de tenir un espai per a dues cadires a un espai per a  quatre, la minoració d’escales d’accés al pati de butaques superior, una plataforma elevadora per accedir a l’escenari i banys accessibles a la planta de sales d’assaig.